Vraag & Antwoord

Voor weIke kinderen is deze cursus?
The 8 team is voor alle meisjes en jongens geschikt die nu in groep 8 zitten en na dit schooljaar naar de 1e klas op de middelbare school gaan. Het maakt in principe niet uit naar welk niveau. De vaardigheden zijn voor ieder kind (en volwassenen) zeer nuttig en ontwikkelbaar. 

Wordt The 8 team cursus ook in het najaar gegeven?
We geven de cursus bewust in de laatste periode van groep 8 zodat de kinderen de ervaringen nog vers meenemen naar de 1e klas middelbare school. Toch overwegen we momenteel om de cursus ook in het najaar te gaan geven. Zodat kinderen die de cursus niet hebben gevolgd en al in de 1e klas middelbare school zitten en een stroeve start beleven, alsnog de cursus kunnen doorlopen. Of toch al voor groep 8 kinderen die daarmee wat langer met de vaardigheden kunnen oefenen. Als we besluiten dit te doen communiceren we dit op de website. Geïnteresseerden kunnen ook altijd een bericht sturen. Wij zorgen dan dat ze geïnformeerd worden.

Mijn kind kan op één van de cursusdata niet, is dat een probleem?
Natuurlijk is het jammer als uw kind een les mist, maar het kan altijd gebeuren (agendatechnisch of door ziekte etc.). Het is geen probleem verder. We herhalen de oefeningen, dus uw kind kan gewoon weer aanhaken. Als we denken dat de les die uw kind heeft gemist juist voor hem/haar heel belangrijk is, zullen we daar nog extra aandacht aan besteden. Als er meerdere deelnemers een deel missen, kijken we eventueel ook of er nog een inhaalmogelijkheid is.

Kan mijn zoon/dochter in groep 7 ook alvast deze cursus doen?
Nee de cursus is echt voor kinderen in groep 8. De beleving van wat ze te wachten staat en de periode dat dat nog duurt bepaalt al voor een deel de dynamiek, onderwerpen van gesprek etc. We willen daarom exclusief kinderen uit groep 8 deel laten nemen. 
Voor groep 7 is er wel eventueel de Rots en Water training mogelijkheid (zie: phoenixweerbaarheid.nl/rots-en-water). Die is wel anders, maar ook zijn er veel overeenkomsten. 

Welke leermethode zit achter The 8 team?
De insteek is dat er zowel psychofysiek als psychosociaal en cognitief ‘gewerkt’ wordt. De kinderen worden uitgedaagd om na denken over diverse zaken, hun gedachten te toetsen en zo leren ze welke wijze van denken het meest effectief is. Pysychofysiek betekent dat ze door te doen (fysiek in een ruimte met anderen oefeningen doen) leerervaringen beleven en dus concreet kunnen ervaren welke keuzes beter werken dan anderen. Door beweging gaat meer bloed en zuurstof naar de hersenen, wat helpt om beter te kunnen concentreren en ook het geleerde wordt beter in de hersenen opgeslagen. De psychosociaal ingestoken oefeningen zijn er omdat we als mens in het algemeen (en zeker kinderen in een schoolsituatie) te maken hebben met een ‘sociale’ omgeving. Veel van de uitdagingen die we tegenkomen hebben te maken met anderen. Hun invloed op ons en andersom. Daarom is dit ook een belangrijk deel van de cursus. 

Wat als de cursus al vol zit, kan mijn kind dan toch nog aansluiten? (of mijn kind kan niet op de cursusdagen)
Het maximaal aantal kinderen dat deel kan nemen is 12 kinderen. Anders wordt de groep te groot en de aandacht die we kunnen geven en het leereffect minder. Mocht bij het inschrijfformulier staan dat de groep vol zit, dan kunt u uw interesse wel doorgeven. Mocht er een deelnemer vooraf uitvallen, dan kunnen we u verwittigen en kan uw kind wellicht alsnog meedoen. Bij veel extra aanmeldingen zullen we ook kijken naar de mogelijkheid een extra groep te laten deelnemen. Ook als u interesse heeft in de cursus voor uw kind, maar de cursusdag valt bijv. onhandig samen met andere activiteiten van uw kind, dan kunt u zeker wel uw interesse doorgeven. Het is goed mogelijk dat er genoeg aanmeldingen zijn om nog een groep op een andere dag te starten.

Wat gebeurt er nadat ik mijn kind ingeschreven heb?
Zodra u het inschrijfformulier hebt ingevuld en op ‘verzenden’ heeft geklikt, ontvangt u een automatische bevestiging. Op dat moment is een deelname plek voor uw kind voorlopig gereserveerd. U ontvangt in de periode tussen inschrijving en aanvang van de cursus nog een e-mailbericht met een link naar een (kort) online intakeformulier. Hierin stellen we wat algemene vragen over uw kind en eventuele specifieke leerdoelen. Dat formulier vult u uiterlijk enkele dagen voor aanvang van de cursus in. Mochten we naar aanleiding van het ingevulde formulier nog vragen hebben, dan nemen we nog contact met u op. U ontvangt ook nog enige tijd van te voren een e-mailbericht m.b.t. de betaling van het cursusgeld. Zodra de betaling is ontvangen is de deelnameplek van uw kind definitief gereserveerd en gegarandeerd. U ontvangt verder nog vooraf aan de cursus een e-mailbericht met praktische informatie (routebeschrijving, wat handige kleding is etc.).  

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op via telefoon/app, e-mail of het contactformulier en we beantwoorden graag uw vraag.

Telefoon: 06-26432692        E-mail: info@the8team.nl